Brief

铁路轨道交通是我国铁路交通运输基础设施的重要组成部分,维系着综合交通运输体系的稳定运行的状态,是推动国民经济发展进步的重要力量,在我国经济建设基础架构中占据着着重要的位置。随着社会的进步,铁路的建设规模也在不断扩大,铁轨道工程建设面临巨大的机遇和挑战。本专著围绕铁路轨道工程技术展开论述,全书从施工准备,铺轨基地轨排装,无砟轨道板(枕)预制,有砟轨道标准轨线路铺轨施工,无砟道床铺设,高速铁路扣件系统安装,普速铁路道岔铺设,高速铁路道岔铺设,伸缩调节器铺设以及无缝线路铺设等章节进行具体阐述,期望对铁路轨道工程施工技术的全面提升,具有一定的指导作用。能在铁路工程施工中,为铁路轨道工程施工技术人员提供有益的参考。

Catalog

               目录 

1 章 铁路轨道工程施工准备............................................................................................................. 1

1.1 施工调查....................................................................................................................................

1.2 施工图核对................................................................................................................................

1.3 施工方案选择及资源配置........................................................................................................

1.4 编制实施性施工组织设计和作业指导书................................................................................

1.5 施工技术交底与安全交底........................................................................................................

1.6 铺轨基地设置............................................................................................................................ 5

1.7 预制轨道板(枕)场建设。........................................................................................................

1.8 主要材料和部件的验收及储运.............................................................................................. 10 

1.9 无砟轨道工艺性试验.............................................................................................................. 18 

1.10 轨道工程施工前与线下工程工序交接................................................................................ 18 

1.11 线路测测量............................................................................................................................ 19 

2 章铁路轨道工程铺轨基地轨排组................................................................................................. 20

2.1 轨排组装一般注意事.............................................................................................................. 20 

2.2 轨排组装作业方式.................................................................................................................. 24 

2.3 轨排组装作业过程.................................................................................................................. 26 

2.4 人工组装轨排作业过.............................................................................................................. 26 

3 章铁路轨道工程无砟轨道板()预制...........................................................................................27 

3.1CRTS 型轨道板预制.................................................................................................................. 27 

3.2CRTSⅡ型轨道板预制............................................................................................................... 37 

3.3CRTS 型双块式轨枕预制.......................................................................................................... 45 

3.4CRTS 型双块式轨枕预制.......................................................................................................... 51

4 章铁路轨道工程有砟轨道标准轨线路铺轨施工......................................................................... 53

4.1 铺轨方法选择.......................................................................................................................... 53

4.2 铺轨作业准备.......................................................................................................................... 54 

4.3 铺轨作业.................................................................................................................................. 57

4.4 铺道砟...................................................................................................................................... 93 

4.5 线路附属设备........................................................................................................................ 119 

方案二:外侧带有轨卡的通长铁垫板方案。............................................................................. 127 

5 章 无砟道床铺设....................................................................................................................... 153 

5.1 CRTS 型板式无砟道床施工.................................................................................................. 153 

5.2 CRTS 型板式无砟道床施工.................................................................................................. 166

5.3 CRTS|型双块式无道床施工................................................................................................. 200

5.4 CRTSⅡ型双块式无砟道床施工........................................................................................... 217 

5.5 无砟轨道过渡段施工............................................................................................................ 223 

6 章 髙速铁路扣件系統安装......................................................................................................... 224

6.1 弹条 N 型扣件系统安装........................................................................................................ 224 

6.2 弹条 Y 型扣件系统安装........................................................................................................ 228 

6.3 FC 型扣件系统安装.............................................................................................................. 233

6.4 WJ—7 型扣件系统安装........................................................................................................ 241 

6.5 WJ-8 型扣件系统安装.......................................................................................................... 247

6.6 SFC 型扣件系统安装............................................................................................................ 254

6.7 300 型扣件系统安装............................................................................................................ 266 

第 7 章 普速铁路道岔铺设................................................................................................................. 277

7.1 铺设各型道岔的有关............................................................................................................ 277 

7.2 道岔铺设有关要求............................................................................................................. 314 

7.3 道岔铺设................................................................................................................................ 318 

第 8 章 髙速铁路道岔铺设................................................................................................................. 322 

8.1 高速铁路道岔主要技术参数................................................................................................ 323

8.2 高速铁路道岔主要结构特征................................................................................................ 324

8.3 高速铁路道岔装卸运输与存放............................................................................................ 339

8.4 高速铁路道岔现场组............................................................................................................ 343

8.5 高速铁路道岔检查与调整.................................................................................................... 347 

8.6 高速铁路道岔钢轨煋接与接头打磨.................................................................................... 355

9 章 无缝线路铺设....................................................................................................................... 358

9.1 有砟轨道铺砟铺枕铺............................................................................................................ 358 

9.2 无砟轨道长钢轨铺设............................................................................................................ 369

9.3 工地钢轨焊接........................................................................................................................ 370

9.4 无缝线路应力放散与锁定.................................................................................................... 372

9.5 钢轨胶接绝缘接头施工........................................................................................................ 378 

9.6 高速铁路轨道精调整理与钢轨预打.................................................................................... 381 

参考文献............................................................................................................................................... 391

Author

李俊平,女,出生 1985 年 10 月,籍贯河北。2009 年 7 月毕业于兰州交通大学土木工程专业(铁道工程方向)。2009 年 9 月至 2015 年 4 月北京铁路局所属工务段任线路主管工程师,负责新线建设、旧线的养护维修、无缝线路管理 、Lkj 数据管理等工作,在这 6 年时间里本人直接参与了多条线路的前期规划设计、后期运营维护的技术管控工作及既有线电气化改造工作。2015年 4 月至今在兰州市轨道交通有限公司主要负责 1 号线、2 号线可行性研究、初步设计、施工配合管理工作(主要负责土建的设计及其与机电、装饰装修的接口管理)、5 号线前期可研工作、地铁沿线商业开发项目的业态分析和与城市规划的接驳管理工作。在这 4 年多的时间里,掌握了市域铁路、城市轨道交通的前期报建报规的流程及系统的技术管理工作,尤其对项目前期报批支撑文件的审批、设计与施工接口的配合、新线线位站位布设与城市规划衔接等工作有很强的协调配合能力。

Cip

Name(s): 李俊平, 1985-

Title: 铁路轨道工程施工技术 = Construction technology of railway track engineering / 李俊平 编著.

Other Title(s): Construction technology of railway track engineering

Description: 第一版. | 新加坡 : 新加坡环宇科学出版社, 2019. | 附参考书目.

Identifier(s): OCN 1120779115 | ISBN 978-981-14-3346-7

Subject(s): LCSH: Railroad tracks--China--Design and construction | Railroad engineering--China

Classification: DDC 625.140951--dc23